«نام و حدود ایران» به یاد دکتر منوچهر ستوده برگزار می شود

میراث مکتوب - نخستین نشست از سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با عنوان «نام و حدود ایران» به یاد دکتر منوچهر ستوده برگزار می شود.

سلسله مجالس علمی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار کوششی است برای طرح و بحث پیرامون برخی مسائل و موضوعات در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران و زبان فارسی که به صورت ماهانه از سال جدید برگزار خواهد شد. نخستین مجلس این نشست به دکتر منوچهر ستوده اختصاص دارد. این نشست با حضور سید مصطفی محقق داماد، سید صادق سجادی، روزبه زرین کوب و علی بهرامیان برگزار خواهد شد.

در این نشست ها بر جوانب گوناگون موضوع با توجه به اسناد و مدارک تاریخی و جغرافیایی پرداخته خواهد شد.

این نشست روز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه سال جاری ساعت 17 در خیابان ولی عصر، سه راه زعفرانیه، خیابان شهید عارف نسب ، شمارۀ ۱۲ ، باغ موقوفات دکتر افشار برگزار خواهد شد.

شرکت برای عموم علاقه مندان در این نشست آزاد است.