در سوگ استاد غلامحسین صدری افشار

میراث مکتوب - درگذشت دانشمند فرزانه و فرهنگ نگار خوش فکر و نویسنده فهیم و فرزانه، استاد غلامحسین صدری افشار را به جامعه علمی و فرهنگی کشور تسلیت می گوییم. همکاری صمیمانه ایشان با نشریه میراث علمی اسلام و ایران در زمینه های مختلف مقاله نویسی، ترجمه و ویراستاری مقالات اعتبار مجله را دوچندان کرده بود. فقدان این عالم پرکار و فرهنگ نگار زحمت کش ضایعه جبران ناپذیری است. خداوند سبحان او را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهاد.

اکبر ایرانی - مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب