نوزدهمین دیدار دوستانه در میراث مکتوب

نوزدهمین دیدار دوستانه استادان و پژوهشگران با حضور دکتر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر روز 31 اردیبهشت در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.