درآمدی كوتاه به واژگان‌شناسی

میراث مکتوب -  واژگان شناسی شاخه ای از علم زبان شناسی است که به مطالعۀ واژگان، یعنی مجموعه واحدهای واژگانی یک زبان و ویژگی های آن ها می پردازد. اثر حاضر به معرفی اجمالی واژگان شناسی و مباحث عمده آن یعنی فرهنگ نویسی، گنج واژه، معنی شناسی و تحول معنایی واژه ها می پردازد.

نویسندگان، ضمن تمرکز بر مباحث واژگان شناسی، اشارات فراوانی نیز به سایر حوزه های پژوهشی برای خوانندگان علاقه مند کرده اند که از جمله مهم ترین آنها باید از زبان شناسی پیکرهای یاد کرد.

این کتاب مقدمه ای بسیار مفید برای آشنایی با واژگان شناسی است و می تواند منبعی ارزشمند برای کسانی باشد که به دنبال مدخلی آسان یاب برای ورود به این حوزه هستند.
مایکل هلیدی (۱۹۲۵- )، زبان شناس صاحب مکتب روزگار ما، واضع نظریه نقش گرای نظام مند و استاد بازنشسته دانشگاه سیدنی است. کالین یالوپ (۱۹۴۱- ۲۰۱۱) ، زبان شناس و فرهنگ نویس انگلیسی، استاد دانشگاه مک کواری و پژوهشگر زبان های استرالیایی بود.

كالين يالوپ، هلیدی، درآمدی کوتاه به واژگان شناسی، ترجمه: بابک شریفی، تهران، بهار، 104 صفحه، قطع: وزیری، بها: 150000 ریال، 1397.