پنجمین شماره دوفصلنامه «سعدی‌شناسی» منتشر شد

میراث مکتوب - هم‌زمان با برگزاری مراسم بزرگداشت سعدی، پنجمین شماره دوفصلنامه «سعدی‌شناسی» منتشر شد.

پنجمین شماره دوفصلنامه «سعدی‌شناسی»، درواقع بیست‌و‌سومین دفتر سعدی‌شناسی است که به سردبیری کوروش کمالی سروستانی و توسط مرکز سعدی‌شناسی منتشر شده است.
 

این مجموعه دربرگیرنده مقاله‌های ارائه ‌شده در مراسم علمی یادروز سعدی در سال 1396 در شیراز و چند مقاله دیگر است که عبارتند از: «زبان سعدی در قصاید فارسی» کوروش کمالی سروستانی، «نظربازی، از عصر سعدی تا عهد حافظ» اصغر دادبه، «ترجمه‌های سعدی» ضیاء موحد، «صلح در سپهر اندیشه سعدی» محمدجعفر امیرمحلاتی، «جدال سعدی با مدّعی» احمد سمیعی، «بررسی عملکرد سیاسی، نظامی، مذهبی و فرهنگی اتابک ابوبکربن سعد سلغری، فرمانروای معاصر و ممدوح سعدی شیرازی» ابوالقاسم فروزانی، «سعدی شیرازی و نظریه سرمشق‌باوری اخلاقی» کاوه بهبهانی، «سی‌سال با سعدی» یدالله کابلی خوانساری، «اصطلاحات خوشنویسی در شعر سعدی» آزاد محمودی، «ز «اختیار» سعدی کدام است؟» جویا جهانبخش و «کارنامه سعدی‌پژوهی در سال 1396» از فاطمه علیزاده.
 

لازم به ذکر است که ضیاء موحد، اصغر دادبه، علی‌اصغر محمدخانی، اکبر نحوی و فرح نیازکار مشاوران علمی این نشریه ادبی ـ تخصصی هستند.

منبع: خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)