شمارۀ چهارم نشریۀ علمی – پژوهشی اشپکتروم ایران

میراث مکتوب- شمارۀ چهارم نشریۀ علمی – پژوهشی اشپکتروم ایران (Nr 1 – 2018) از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان با همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از نشریۀ اشپکتروم به شرح زیر است:

نگرش کتاب مقدس به سایر ادیان ترغیب ادیان به همیاری در راه برابری/ اولریش دوخروف

شناخت واقعیت خدا شباهت اندیشۀ «نیروهای الهی» گریگوری پالاماس و «صفات الهی» ابن عربی/ رولاند پیچ

«کاین همه نقش عجب در پرتو پرگار داشت...»/ ورود به جهان فکری – ادبی حافظ با التفات به ترجمۀ آلمانی یوآخیم وهللبن از دیوان او/ رائد فریدزاده

جنسیت سازی در زبان (با نگاهی به زبان فارسی)/ مهرداد سعیدی

روزنامۀ شکوفه، دومین نشریۀ زنان ایرانی در دورۀ قاجار/ علی شهیدی و گلاره مرادی

نظام آبرسانی سنتی در کاشان/ هاینتس گاوبه

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این نشریه اینجا کلیک کنید.