نشست «حکمت و دبیرسیاقی» برگزار می شود

میراث مکتوب - نشست «حکمت و دبیرسیاقی» به همت اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی استان قزوین برگزار می شود.

این نشست به فرخندگی انتشار کتاب ره انجام حکمت با حضور هرمز همانپور برگزار می شود.

همچنین در این نشست رضا یکرنگیان، محمدعلی حضرتی و فرهاد طاهری سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم روز پنجشنبه 6 اردیبهشت از ساعت 17 در تالار اجتماعات مینوی خرد واقع در قزوین جنب سردر عالی قاپو برگزار می شود.