بررسی «ترجمه از ترکی عثمانی به فارسی در دورۀ ناصری»

میراث مکتوب - نشست «ترجمه از ترکی عثمانی به فارسی در دورۀ ناصری» با حضور دکتر نصرالله صالحی برگزار می شود .

این نشست 4 اردیبهشت سال جاری ساعت 17 در مؤسسۀ یونس امره واقع در بلوار آفریقا، خیابان شهید سعیدی، پلاک 12 برگزار خواهد شد.

حضور در این نشست برای عموم علاقه مندان آزاد است.