پاسداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمد جعفر یاحقی

میراث مکتوب - نکوداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمدجعفر یاحقی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی  در 16 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی در نظر دارد در راستای تقدیر از مقام و جایگاه رفیع مفاخر علمی- فرهنگی و همچنین شناخت بیشتر اجتماع نخبگانی با این ثروت‌های ملی و الگوپذیری از آنان، رویداد فرهنگی «نکوداشت نیم قرن خدمات علمی و فرهنگی  استاد دکتر محمدجعفر یاحقی» را با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی  در 16 اردیبهشت ماه 1397 با حضور چهره های ملی و بین المللی، اصحاب فرهنگ و ادب کشور برگزار کند.
دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد، عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد است.