الکنزالکبیر

میراث مکتوب - ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه (درگذشتۀ 421 هـ) از دانشمندان بزرگ سدۀ چهارم و پنجم هجری است که بیش از چهل کتاب و رساله در دانشهای آن عصر، همچون فلسفه، ریاضی، طب، کیمیا و... به نگارش درآورده است.

 

مسکویه بخشی از زندگی علمی خود را به پژوهش دربارۀ کیمیا اختصاص داده است، به طوری که می‌توان گفت در میان فیلسوفان مسلمان پس از محمدبن زکریا رازی هیچ دانشمند دیگری نیست که همچون او در این باره به تحقیق و  پژوهش پرداخته باشد. وی در این علم آثار زیادی را به نگارش درآورده است که یکی از مهم‌ترین آنها کتاب الکنز الکبیر نام دارد که تصحیح و تحقیق آن بر اساس چهار نسخۀ خطی صورت گرفته است.

ابن مسکویه، احمد بن محمد،الکنز الکبیر، تصحیح: ابوالقاسم امامی، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 146، 6 صفحه، قطع: وزیری، بها با جلد شومیز: 130000 ریال، بها با جلد سخت: 230000 ریال، 1396.