الرسائل و المکاتیب

میراث مکتوب - ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه (درگذشتۀ 421 هـ) از دانشمندان بزرگ سدۀ چهارم و پنجم هجری است که بیش از چهل کتاب و رساله در دانشهای آن عصر، همچون فلسفه، ریاضی، طب، کیمیا و... به نگارش درآورده است.

الرسائل والمکاتیب دربرگیرندۀ هجده رساله از آثار مسکویه است که در موضوعات گوناگون حکمت و فلسفه و شعر و ادب فراهم آمده و از مهم‌ترین رسائل و نوشته‌های علمی وی به شمار می‌روند. این مجموعه می‌تواند تصویر روشنی از دانش و اندیشۀ این دانشمند پرآوازۀ ایرانی نمایان سازد.

ابن مسکویه، احمد بن محمد (320 – 421 ق)، الرسائل و المکاتیب (ترتیب السعادات و منازل العلوم، مقاله فی النفس و العقل، فی اللذات و الالام...)، مقدمه و تحقیق: ابوالقاسم امامی، تهران، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، 221، 6 ص، قطع: وزیری، بها با جلد شومیز: 190000 ریال، با جلد سخت: 290000 ریال، 1396.