غرفۀ میراث مکتوب در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

میراث مکتوب - غرفۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شبستان، راهروی 27، غرفۀ 12 پذیرایی علاقه مندان به متون کهن است.