شمارۀ جدید فصلنامۀ دریچه به یاد استاد جمشید مظاهری (سروشیار )

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ دریچه، سال دوازدهم، شمارۀ 46، زمستان 1396 (یادنامۀ استاد جمشید مظاهری (سروشیار)) منتشر شد.

فهرست مقالات این نشریه به شرح زیر است:

درآمد/ سردبیر

ای بهترین بهانه برای گریستن/ مجید زهتاب

جشن نوروز/ جمشید سروشیار

در سوک جمشید/ سید محمدرضا ابن الرسول

تخم نیکی/ مظفر احمدی دستگردی

سه گانی (ادب و شرم، سود و سرمایه، نام و ننگ)/ علی اکبر احمدی دارانی

جای خالی/ محمدرضا اخوت

آخرین گفت و گو/ مجید آقاامینی ها، دکتر ارنواز فیروزیان

نادره مردی بی همتا و یگانه ای یکتا/ حشمت الله انتخابی

مظهر بسیاردانان/ اکبر ایرانی

آتش گرفت جان صفاهان ز رفتنت/ محمدابراهیم ایرج پور

بزرگا مردا که او بود/ علی اصغر باباصفری

اولین و آخر دیدار/ الوند بهاری

وجودی که با اصفهان پیوند خورده/ منیره پنج تنی

دریغا درخت بروند آزادگی/ مسعود تاکی

راز ماندگاری استاد/ علی جلالی

تیمار بی شمار و یاد سروشیار/ جویا جهانبخش

روانش خرد بود و تن جان پاک/ مصطفی جیحونی

بازگو رمزی/ مهرداد چترایی

جمشید سروشیار در هشت قاب/ محمدحکیم آذر

به گیتی نماند بجز مردمی/ سعید حمیدیان

آن متانت دوست داشتنی/ بتول حیدری

آن معلم فرزانه/ محمود خان احمدی

حدیث مرگ تو باور نمی توانم کرد/ اصغر دادبه

سفر به دنیای خورشید/ محمدعلی دادور

پیرمرد کار خودش را می کرد/ نغمه دادور

دیدار در متن یک نوار/ سروش دادیار

دریغا چلچراغ عشق افسرد/ عطا محمد رادمنش

جمشید سروشیار و موسیقی/ شهرام راستی

یکی از آرزوهای دل انگیز استاد/ عبدالمهدی رجایی

استاد لحظه ها و همیشه ها/ مرتضی رشیدی

ما عزادار بیچارگی خویشیم/ الهه رضایی

بی ستونی سپاهان، پساگور سپاری جمشید سروشیار/ سید حسین رضوی برقعی

خنده اش همه چیز بود/ فاطمه زهتاب

کالبدها و روانها/ عبدالحسین ساسان

یادت همیشه گرامی است/ توفیق سبحانی

استاد بزرگوار ما/ ابراهیم سپاهانی

به یاد دوستی که پرواز کرد/ ابراهیم سپاهانی

آن شهر که بر کران بود نشانسند/ آرش سری

جمشید مظاهری؛ آمیزۀ جذاب فروتنی و دانایی و رواداری/ ابراهیم سلیمی کوچی

دریغا آن روزگار/ امیرحسین سیدهندی

آهنگ بازگشت به راه حجاز/ محمود سیدهندی

مظاهری؛ مظهر آموزش و پرورش از دبستان تا دانشگاه/ محمدعلی شاهین

استاد قلندر/ سعید شفیعیون

استاد روح شهر بود/ محمدجواد صافیان

استادی کم نظیر و پژوهشگری ممتاز/ فضل الله صلواتی

در کتاب فروشی/ محمدرضا ضیاء

رسم سروشیاری/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی

مظهر دانستگی های بی کرانه/ فرهاد طاهری

از شمار خرد هزاران بیش/ محمود عابدی

نگاه استاد مظاهری به تاریخ/ غضنفر عبدی

بوی فروردین، یاد جمشید/ امیرعلا عدیلی

یادباد آن روزگاران یاد باد/ محمد فشارکی

نماد آزادگی و آزاداندیشی/ مصطفی کاویانی

با حسرت بی پایان/ پرستو کریمی

سروشیار به سروش پیوست/ مجدالدین کیوانی

سه خصلت در یک اشاره/ علی محمدی آسیابادی

در سوگ و توصیف استاد/ محسن محمدی فشارکی

بندۀ خداوند باش و غلام وظیفه/ سید اصغر محمودآبادی

افسوس که «مرگ» را قافیه نیست/ بهار مختاریان

در سوگ استاد/ فیروز مردانی

چون شاخ نوبریده ندارم خبر هنوز/ حسین مسجدی

نمونۀ اعلای خردورزی/ زهره مشاوری

سهمی فراتر از من/ لاله معرفت

ناقدی نکته سنج/ کمال موسوی

آن پیر قلندر صفاهانی/ رضا موسوی طبری

بغض متراکم/ محمدعلی موسوی فریدنی

یگانه بود و هیچ کم نداشت/ رضا مهیمن

اوستادی شفیق و نفسی حُر/ محمود ندیمی هرندی

در ابدیت باغ (سوگیادی برای استاد جمشید سروشیار)/گلپر نصری

میراث استاد، خیل عظیم شاگردان/ مجید نصری

درسی از استاد مظاهری/ مهدی نوریان

زاینده رود تاریخ اصفهان نیز خشکید/ عارف نوشاهی

یادی از جمشید عزیز/ بهروز نوئین اصفهانی

بیش از نیم قرن/ اصغر نهچیری

نوروز بی جمشید/ کیوان ورد

آن رَجل مفصال/ حجت الاسلام مجید هادی زاده

ادب و شرم تو را خسرو مهرویان کرد/ اکرم هراتیان

از مظاهر سروشیار/ محمدجعفر یاحقی

کارنامۀ ماندگار/ زهرا آقابابایی

با سوگ سروده هایی از:

خسرو احتشامی هونه گونه، ابراهیم اسماعیلی اراضی، محمود براتی خوانساری، دکتر مسیح بهرامیان، یوسف خوش نظر، جواد زهتاب، ابوالقاسم سری، غلامحسین شریفی ولدانی، محمود عابدی، مسیح عابدی، محمدحسین عباسی، مهدی فاموری، امیر سلطان محمدی، امیرحسین مظاهری، میثم مهرنیا، رضا موسوی طبری، حمیدرضا وطنخواه.

مدیرمسؤول: حسین ملایی

جانشین مدیرمسؤول: ابراهیم جعفری

سردبیر: مجید زهتاب