نشست نقد و بررسی کتاب «دستنامه نسخه‌شناسی نسخه‌های عربی»

میراث مکتوب - کتاب «دستنامۀ نسخه‌شناسی نسخه‌های عربی» اثر فرانسوا دروش به ترجمۀ محمدحسین مرعشی نقد و بررسی می شود.

این نشست با همکاری دانشگاه علوم نظری و مطالعات عالی هنر با همکاری انجمن پژوهش هنر و انجمن هنر اسلامی دانشگاه هنر برگزار خواهد شد.   

در این نشست محمدحسین مرعشی مترجم اثر و دکتر سعید خودداری نایینی حضور خواهند داشت.

این نشست ساعت 17 روز یکشنبه 16 اردیبهشت در دانشکدۀ مطالعات عالی هنر به نشانی خیابان حافظ ، خیابان شهید سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع ۳۰ تیر، شمارۀ  ۵۶ برگزار می شود.

دربارل این اثر بیشتر بدانید./ اینجا