یکصد و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

نقوش و کتیبه های خوزستان به روایت تصویر

میراث مکتوب - یکصد و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با همکاری انجمن ایران شناسی به بررسی «نقوش و کتیبه های خوزستان به روایت تصویر» اختصاص دارد.

کهن دیار خوزستان سرزمین نگارکندها و کتیبه های گوناگون است. مردم این دیار از اعماق دور تاریخ تا ایلامی ها و الیمایی ها و تا همین اواخر رد گذر خود در تاریخ را بر سنگ ها نقش و نقر کرده اند.

در این نشست با کمک عکس و با محوریت نقش و نوشته ها بر سنگ و صخره و برگردۀ بردشیرها مروری خواهیم کرد بر ردپای انسان در رامهرمز، ایذه، تنگ بتان، تنگ سولک، اندیکا...

در نبود نسخه های خطی در برخی از نواحی و دوره های تاریخی، نوشته هایی بر کوه و سنگ و بر پشت شیرهای سنگی مکتوب ارزشمندی است که با توجه به جنس ضعیف سنگ های برخی نقاط  دیرپرداختن به آن ها موجب خسارت جبران ناپذیر است.

این نشست با عکس و گزارش های جلیل نوذری و سخنرانی ملیحه مهدی آبادی و محمود جعفری دهقی همراه خواهد بود.

این نشست روز دوشنبه 24 اردیبهشت سال جاری از ساعت 16 در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان ابوریحان و دانشگاه شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 برگزار خواهد شد.