شمارۀ جدید گنجینۀ بهارستان (تاریخ 4 – تاریخ شبه قاره)

میراث مکتوب - شمارۀ جدید گنجینۀ بهارستان (تاریخ 4 – تاریخ شبه قاره) به کوشش دکتر محمدمهدی توسلی منتشر شد.

فهرست رسائل این شماره از گنجینۀ بهارستان به شرح زیر است:

1 – ذکر مجملی از احوال جلوس اکبرشاه تا زمان رحلت (برگزیدۀ منتخب التواریخ) – میرزا حسن بیگ خاکی شیرازی/ تحریر و تلخیص شمس الدین محمد بن علی (ابن خاتون)/ سید سعید میرمحمدصادق

شاه جهان نامه/ ناشناخته/ محمدمهدی توسلی

ممتازنامه/ ناشناخته/ هدی سید حسین زاده

تلخیص تاج الماثر/ عباسقلی خان هدایت/ عبدالحسین نوایی

سفرنامۀ مسیولوئی روسله به هند (سفر به سرزمین راجه ها)/ رضا غفاری کاشانی – علیقلی کاشانی/ به اهتمام جمشید کیانفر

شرفنامه/ محمد اولیاء النایطی/ سید سعید میرمحمدصادق

گنجینۀ بهارستان (تاریخ 4 – تاریخ شبه قاره) ، به کوشش: محمدمهدی توسلی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، پانزده، 777 صفحه، قطع: وزیری، بها: 400000 ریال، 1396.