هنرهای صناعی در جهان اسلام

میراث مکتوب - در گامهای نخست تاریخ زندگی بشر و هزارههای پیشین که انسان برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود میکوشید تا مواد متنوع طبیعت را به دست آورد و به آن صورت و معنا دهد، هنرهای صناعی ساخته و پرداخته شد. امروزه نیز که در دهۀ دوم هزاره سوم میلادی روزگار میگذرانیم و جهان به کلی نسبت به گذشته متحول و متفاوت شده است، هنرهای صناعی کمابیش جایگاه خود را حفظ کرده است و بسیاری از کشورها به دنبال اهداف اقتصادی و فرهنگی در جهت اعتلای بیش از پیش آن میکوشند.

 

هنر در تمدن اسلامی عنوان مجموعه ای است که پدیدآورندگان آن کوشیده اند مباحث آن را با نگاهی تاریخی به اوضاع و شرایط هریک از هنرها در جهان اسلام شکل دهند، به گونه ای که نقاط عطف تاریخی هر هنر و نسبت آن با فراز و فرودهای تمدن اسلامی برای پژوهشگران و علاقه مندان تاریخ تمدن ملت های مسلمان آشکار و امکان پژوهش های تاریخی و فرهنگی برای آیندگان فراهم شود.

فهرست این اثر به شرح زیر است :

فصل اول: تعریف هنرهای صناعی / عبدالکریم عطارزاده
فصل دوم: فلزکاری / محمد صحرانورد و ایوان سانتو
فصل سوم: هنرهای صناعی چوبی / مینا طلایی
فصل چهارم: سرامیک / مهران هوشیار و رجحانه حسینی
فصل پنجم: نساجی سنتی (دست‌بافی) / فاطمه رمضان‌زاده
فصل ششم: بافته‌های داری / محسن شهرستانی
فصل هفتم: شیشه‌گری / فاطمه افتخاری ‌راد و فرزانه خانلرخانی
فصل هشتم: صحافی و جلدسازی / حمید ملکیان و عبدالکریم عطارزاده
فصل نهم: سایر هنرهای صناعی / عبدالکریم عطارزاده

هوشیار، مهران، عطارزاده، عبدالکریم، هنرهای صناعی، تهران، سمت، 348 صفحه، قطع: وزیری، بها: 250000 ريال، 1397