تفاهم نامه همکاری بین مؤسسۀ فرهنگی اکو ( ECI ) و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - تفاهم­ نامه همکاری بین مؤسسۀ فرهنگی اکو (ECI) و مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب روز یک شنبه 23 ادیبهشت 1397 امضاء شد.

در این تفاهم نامه که به امضای آقایان دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و دکتر محمد مهدی مظاهری، رئیس مؤسسه فرهنگی اکو رسید طرفین توافق کردند که در اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک از جمله تألیف، ترجمه و انتشار کتب و نشریات علمی در زمینه میراث فرهنگی منطقه اکو؛ اجرای رویدادهای مشترک علمی و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین‌المللی؛ برگزاری همایش‌ها، سخنرانی‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی کوتاه‌ مدت و میان ‌مدت در سطح ملی و بین‌المللی؛ برگزاری دوره‌های آموزشی مورد توافق طرفین با محوریت کشورهای منطقه اکو همکاری کنند.