فراخوان کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

میراث مکتوب - فراخوان کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی اعلام شد.

محورهای همایش به شرح زیر است: 
زبان ها و گویش ها (مسائل جاری زبانی مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و دیگر زبان ها و گویش ها)
آواشناسی
واج شناسی
صرف و نحو
تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
معني شناسي
گونه شناسی زبانی
زبان شناسی تاریخی
زبانشناسی تطبیقی
روان شناسي زبان
جامعه شناسي زبان
عصب شناسي زبان
زبان شناسي رايانه اي
زبانشناسی پیکره ای
جامعه شناسی زبان
زبانشناسی مقابله ای
سبک شناسی
آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی زبان ها و گویش ها
دوزبانگی
شبکه های اجتماعی
ادبیات (مسائل جاری ادبیاتی مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و دیگر زبان ها و گویش ها):
ادبیات معاصر
ادبیات تطبیقی
شعر و نثر (داستانی و غیر داستانی)
ترجمه (مسائل جاری ترجمه مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و دیگر زبان ها و گویش ها)
زبان شناسی (مسائل جاری زبان شناسی نظری و کاربردی):
آواشناسی
واج شناسی
صرف و نحو
تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي
معني شناسي
روان شناسي زبان
جامعه شناسي زبان
عصب شناسي زبان
زبان شناسي رايانه اي
زبانشناسی پیکره ای
زبان شناسی تاریخی
جامعه شناسی زبان
زبانشناسی مقابله ای
زبانشناسی تطبیقی
سبک شناسی
آموزش، ارزیابی برنامه، برنامه ریزی
گونه شناسی زبانی
دوزبانگی
زبان شناسی دینی(مسائل جاری زبان شناسی قرآن، نهج البلاغه)

این همایش توسط دانشگاه امیرالمؤمنین 11 و 12 بهمن 1397 برگزار می شود.

برای شرکت و کسب اطلاعات بیشتر این همایش اینجا را ببینید.