فراخوان کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ

میراث مکتوب - فراخوان کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ اعلام شد.

محورهاي همايش به شرح زیر است: -

ادبیات
ادبیات داستانی
ادبیات کودک و نوجوان
ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و ...)
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
دستور زبان و زبان شناسی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
ترجمه
زبانشناسی کاربردی
تحلیل گفتمان
زبان برای اهداف خاص
آموزش زبان
زبان، ادبیات و ایدئولوژی
استقلال در یادگیری زبان
آموزش مهارت های زبان و عناصر
ادبیات و فرهنگ در آموزش و یادگیری زبان
فرهنگ، ارتباطات و هویت
ارتباطات بین فرهنگی
مطالعات فرهنگ
خلاقیت و نوآوری در آموزش زبان
تفکر انتقادی در آموزش زبان
مسائل فرهنگی در آموزش زبان
ادبیات به عنوان آمیختگی فرهنگ
مقاومت در ادبیات بعد از استعمار
ادبیات به عنوان گفتمان اجتماعی
ادبیات و جهانی شدن
ادبیات به روش معاصر
مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی در ادبیات
زبان، جنسیت و قدرت
زبان در ادبیات
روایت متون و داستان
کاربردشناسی ادبی
معناشناسی ادبی
تحلیل گفتمان
زبان و فرهنگ
موضوعات مرتبط با فرهنگ، زبان و ادبیات

برگزار كنندگان: سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی(International Organization of Academic Studies).
دانشگاه جرجیا گرجستان.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 15 تیر 1397
تاريخ برگزاري همايش: 30 تیر 1397

سايت همايش: : llcsconf.com
تلفن تماس دبيرخانه: 02175038338
آدرس دبيرخانه: ایران : تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه 7 واحد 721
گرجستان :
Georgia,Tbilisi,0171,Kostava Ave,77a,International Office

محل برگزاري: گرجستان - تفلیس
 info@LLcsconf.com