برگزاری سومین مجلس از سلسله نشست های علمی کانون زبان پارسی

«نسخه ها و ترجمه های فارسی کهن قرآن کریم» بررسی می شود

میراث مکتوب - از نخستین سده‌های پس از ظهور اسلام، که مسلمانان به گردآوری و کتابت معارف و آگاهی‌های اسلامی دلبستگی نشان دادند، تحقیق در چگونگی کتابت و حفظ نوشتاری آیات کتاب آسمانی وجهه همت ایشان قرار گرفت، به ویژه از آن رو که در باب کتابت و اسباب کتابت در طی حدود دو قرن نخست تحولات عمده روی داده بود.

ماجرای سیر تحولات کتابت قرآن از موضوعات جالب توجه در شناخت تاریخ و تمدن ما است و به دست آمدن اوراق و نسخه‌های کهن از مُصحف مجید بر مطالعات و پژوهش‌های قرآنی پرتوی دوباره افکنده است. از سوی دیگر و بنابر شواهد، ایرانیان نخستین کسانی بودند که به ترجمه آیات قرآن همت گماردند و کوشیدند در معرفی قرآن به پارسی‌زبانان در گستره‌ای بسی پهناورتر از ایران نقشی اساسی داشته باشند و می‌توان گفت که نخستین ترجمه‌ها از آیات قرآن، از فرازهای فاخر در تاریخ زبان پارسی و از موضوعات دلکش در سرگذشت تحولات زبانی ایرانیان در دوره پس از ظهور اسلام است.

سومین مجلس نسخه‌ها و ترجمه‌های فارسی کهن قرآن کریم به یاد استاد فقید دکتر سید جعفر شهیدی همراه با گفت‌و‌گوی علی بهرامیان با دکتر آذرتاش آذرنوش و دکتر مرتضی کریمی‌نیا برگزار  می شود.

این نشست روز چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت 18:30 برابر با 28 رمضان 1439 در محل باغ موقوفات دکتر محمود افشار به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، سه راه زاعفرانیه، خیابان شهید عارف نسب، شمارۀ 12 برگزار می شود و شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است.