فراخوان ارسال مقاله به چهارمین همایش بین المللی شمس و مولانا

میراث مکتوب - چهارمین همایش بین المللی «شمس و مولانا» 6 و 7 شهریورماه سال جاری برگزار می شود.

محورهای همایش به شرح زیر است:

احوال و زندگی شمس تبریزی

دیدگاه های شمس تبریزی دربارۀ دیگر عارفان

نسخه پژوهی مقالات شمس تبریزی

نقد اندیشه و آثار شمس تبریزی در آثار گذشتگان و معاصران

مذهب کلامی و مشرب عرفانی شمس تبریزی

اشترکات و افترقات در مذهب کلامی و مشرب عرفانی شمس و مولانا

بازشناسی اندیشه و آثار مولوی پیش و پس از دیدار شمس تبریزی

بازخوانی اندیشه و شخصیت تبریزی در مثنوی، غزلیات و آثار مکتوب مولانا

بازشناسی اندیشه و آثار شمس و مولانا با رویکردهای نقد ادبی

بازشناسی اندیشه و آثار شمس و مولانا با رویکردهای میان رشته ای

بازخوانی عرفان اسلامی در آثار شمس و مولانا

مهلت ارسال مقاله به این همایش 30 تیر 1397 است.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.