انتشار فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه آکادمی علوم قرقیزستان

میراث مکتوب - رایزنی فرهنگی ایران، فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه آکادمی علوم قرقیزستان را منتشر كرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه آکادمی علوم قرقیزستان (۹۲ اثر) در ۲۳۹ صفحه، توسط زلیخا ثقفی زنجانی، مدرس زبان فارسی دانشگاه علوم انسانی بیشكك و نیز نظارت و بررسی علی حکیم‌پور، رایزن فرهنگی ایران در قرقیزستان، تدوین یافته است.

در این مجموعه سعی نگارنده بر این بوده كه حتی‌الامكان فهرست‌نویسی توصیفی و تحلیلی آثار بر اساس استانداردهای كتابداری نوین و هماهنگ با شیوه‌های جدید صورت پذیرد.

در بخش نسخه‌شناسی (جنبه‌های ظاهری) به لحاظ كتاب‌پردازی، توضیحاتی نسبتاً مبسوط درباره ویژگی‌های كتب از جمله نوع جلد، صفحه‌آرایی، حاشیه‌نگاری، انواع خطوط و درجه پختگی آنها به میزان توان نگارنده ارایه شده است و در بخش كتاب‌شناسی (محتوا و موضوع)  نیز تلاش شده تا به مواردی همچون خلاصه مطالب، بخش‌های گوناگون (فصل، باب، مقدمه، خاتمه و ...) نوع ارایه كلام و ... توجه شود.

منبع: بساتین