انتشار شماره ۱۶۹ نشریۀ آینه پژوهش

میراث مکتوب - شماره ۱۶۹ نشریۀ آینه پژوهش (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷) منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره به قرار زیر است:

نگاهی به تاثیرپذیری‌های کلام امامیه از کلام اشعری و فلسفه سینوی و عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی / حمید عطایی نظری

 کربن فیلسوف، تاریخمندی و ایران معاصر/ محمد منصورهاشمی

 اوراق پریشان 9/ محمدرضا ضیاء

 نسخه خوانی 10/ رسول جعفریان

 قلم انداز 9، یادداشت‌هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات/ سهیل یاری گلدره

 وقتی مترجم کیهان را بر ذهن نیگل آوار می‌کند/ مهدی امیریان

 یادداشت‌هایی درباره فردوسی و شاهنامه/ سجاد آیدنلو

 بررسی و نقد «فقه و سیاست در ایران معاصر»/ سیدصادق حقیقت و محمد خورشیدی

 نقد و بررسی کتاب درسنامه نحو/ جواد آسه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول: محمد تقی سبحانی            

سردبیر: محمدعلی مهدوی راد