جلد پنجم دانشنامۀ «فرهنگ مردم ایران»

میراث مکتوب - دانشنامۀ «فرهنگ مردم ایران» یک دانشنامۀ تخصصی درباره فولکلور و فرهنگ عامۀ مردم ایران است. این دانشنامه عمده ترین مباحث فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران را دربرمی گیرد که در ۲۰ کد طبقه بندی شده است

خوراک، پوشاک، بازی و نمایش، هنر و صنایع دستی، موسیقی، ادبیات عامه، طب عامیانه، باورها و اعتقادات، آداب ورسوم، نهادها و موسسات مرتبط با مردم شناسی و فرهنگ عامه، شخصیت ها و صاحب نظران تأثیرگذار در این زمینه، کتابها و متون فولکلوریک برخی از کدهای این مجموعه است. فرهنگ مادی و معنوی مردم مناطق مختلف ایران بخش های مختلف این دانشنامه را تشکیل می دهد.

بیش از ۱۲۰ پژوهشگر و مؤلف ایرانی و خارجی با این دانشنامه همکاری مداوم داشته و تحقیق و تألیف مقالات آن را برعهده دارند. شماری از مؤلفان و پژوهشگران همکار با این دانشنامه در زمرۀ برجسته‌ترین دانشمندان و محققان ایران و جهان هستند و برخی دیگر دانش‌آموختگان جوانی هستند که با گذراندن دوره‌های آموزشی در این بخش به پژوهشگران و مؤلفان حرفه‌ای تبدیل شده‌اند.

جلد پنجم دانشنامۀ «فرهنگ مردم ایران» به حرف های «ز»، «ژ»، «س» و «ش» اختصاص دارد و دارای ۲۸۸ مدخل است که با مدخل «زمینه خوانی» شروع می شود و با مدخل «ششه به در» پایان می یابد.

دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران، جلد پنجم دانشنامۀ «فرهنگ مردم ایران» (زمینه خوانی- ششه به در)، تهران، بنیاد دایرة المعارف بزرگ اسلامی، 760 صفحه، قطع: رحلی، 850000 ریال، 1397.