تجلیل از دکتر علی اشرف صادقی در جایزۀ دکتر محمود افشار یزدی

میراث مکتوب - در بیست و پنجمین جایزۀ تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار یزدی از دانشمند زبانشناس استاد دکتر علی اشرف صادقی تجلیل خواهد شد.

این مراسم روز سه شنبه 29 خرداد سال جاری ساعت 18 در کانون زبان پارسی واقع در خیابان ولی عصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شمارۀ 12 برگزار خواهد شد.

دربارۀ زندگی و خدمات علمی دکتر علی اشرف صادقی بیشتر بدانید/ اینجا