برگزاری همایش «میراث جهانی شاهرود. بسطام .خرقان»

میراث مکتوب - همایش «میراث جهانی شاهرود. بسطام .خرقان» با حضور اندیشمندان و مفاخر فرهنگی و هنری کشور برگزار می شود.

این همایش با حضور «اسین چلبی» ـ نوادۀ بیست و پنجم مولانا و رییس بنیاد جهانی مولانا ـ و تعدادی از شخصیتهای برجستۀ علمی، فرهنگی و هنری کشور از جمله دکتر محمدعلی موحد، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر مجدالدین کیوانی، دکتر علی بلوکباشی، دکتر محمد باقری، دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر محمود جعفری دهقی، دکتر علی اشرف مجتهد شبستری، محمدحسین ساکت، عمادالدین شیخ الحکمایی، اکبر ایرانی، غلامرضا امیرخانی و جلیل نوذری برگزار خواهد شد.

همایش میراث جهانی شاهرود. بسطام .خرقان روزهای 30 و 31 خردادماه سال جاری با همکاری انجمن ملی دوستداران حافظ شاهرود، کمیسیون ملی یونسکو، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، مؤسسۀ فرهنگی اکو، شورای اسلامی و شهرداری شاهرود، شورای اسلامی و شهرداری بسطام، دفتر نمایندۀ شهرستان های شاهرود و میامی، دهیاری و شورایاری اسلامی قلعه نو خرقان، ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، فرمانداری ویژۀ شهرستان شاهرود، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و حسینیۀ سعادت برنجی و موزه اب برگزار می شود.