نگاهی تاریخی به تصوف و طریقت

میراث مکتوب - دست یافتن به قانون اخلاق بر پایۀ نقد عقلانی نظریه ها دغدغۀ مهم فیلسوفان اخلاق است. این دغدغۀ مبارک در این کتاب گران سنگ به تفصیل پیگیری شده است. نویسندۀ این اثر بنا نداشته است تاریخ فلسفۀ اخلاق بنویسد، بلکه می خواسته تعدادی از برجسته ترین نظریه پردازان کلاسیک غربی و اسلامی را برگزیندکه دیدگاه آن ها ارزش نقادی عقلانی دارد. از این رو ابتدا از این رو یکی از اثرگذارترین فیلسوفان غربی، ارسطو که دیدگاهش در تمدن اسلامی نیز به جد گرفته شده و پایۀ بسیاری از نظریات فلسفی قرار گرفته، مطرح می شود.

 

سپس نویسنده به سنت فلسفی در جهان اسلام روی می آورد و دیدگاه های مسکویه، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، صدرالمتأالهین و حکیم سبزواری را تحلیل و نقد می کند. پس از آن به آرای سه فیلسوف کلاسیک دورۀ جدید غرب، دکارت ، اسپینوزا و کانت می پردازد. موشکافی عقلی در نظریات مطرح شده، ویژگی مهم این کتاب است.

این کتاب ترجمه دو مدخل «تصوف» و «طریقت» از دانشنامۀ اسلام به زبان انگلیسی است. نویسندگان این دو مدخل از جمله سرشناس‌ترین محققان این حوزه به‌شمار می‌روند. وی ضمن توضیح اصطلاحات تصوف و طریقت و ریشه‌های تاریخی شکل‌گیری آنها در عالم اسلام، به پراکندگی جغرافیایی طریقت‌ها و سلسله‌های صوفیانه، تحولات تاریخی آنها از ابتدا تا دوران معاصر، مشایخ و شیوه‌های سلوک و... در مناطق مختلف دنیا، از اروپا و آفریقا گرفته تا اقصی نقاط آسیا پرداخته‌اند. جامعیت نسبی، بی‌طرفی، پرهیز از مطالب حاشیه‌ای و غیر‌ضروری از جمله ویژگی‌های مطالعات نویسندگان این مجموعه است.

لویزن، ماسینیون و.چیتیک، ارنست، تصوف و طریقت (نگاهی تاریخی)، تهران، حکمت، مترجم: علیرضا رضایت، 180 صفحه، قطع: رقعی، بها: 250000 ریال، 1397.

: