دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ـ جلد هفتم

میراث مکتوب - جلد ذیل (پایانی) دانشنامۀ زبان و ادب فارسی منتشر شد. این جلد حاوی مقالات بسیار مهم و ارزشمندی است و مؤلّفان صاحب‌نظر در زبان وادب فارسی در این جلد با گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی فرهنگستان همکاری کرده‌اند. این جلد در نزدیک به ۶۰۰ صفحه و شامل ۱۴۵ مقاله تدوین یافته است.

مداخل جلد ذیل دانشنامۀ زبان و ادب فارسی را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد: ۱. مدخل‌هایی که مقالاتشان هنگام آماده‌سازی مجلّدات پیشین یا اصلاً دریافت نشد یا به‌موقع دریافت نشد. این دسته از مقالات ناگزیر به جلد ذیل ارجاع داده شدند؛ ۲. مدخل‌هایی که به معرفی زندگی و آثار شخصیت‌های بزرگ علمی‌ای اختصاص دارند که در سال‌های اخیر به رحمت ایزدی پیوستند؛ ۳. مقالات تازۀ در موضوعات بسیار مهم و ارزشمند ادبی که مؤلفان صاحب‌نظر در زبان وادب فارسی آن‌ها را به رشتۀ تحریر درآورده‌اند.

مقالات این جلد نه‌تنها کمبودهای مجلّدات پیشین را جبران می‌کند، بلکه بعضی ازآن‌ها در اهمیت تحقیق منحصربه‌فرد و یگانه مرجع مطالعه و تحقیق به شمار می روند و اطلاعات ذکرشده در آن‌ها را در کمتر منبع دیگری به این جامعیت می‌توان یافت. بعضی دیگر از آن‌ها مقالاتی در باب موضوعاتی‌اند که تا کنون در هیچ دانشنامه‌ای مدخل نشده‌اند و اطلاعات دربارۀ آن‌ها، به این تفضیل، در هیچ منبعی نیامده است. به‌علاوه، در این جلد تنی چند از مهم‌ترین و مشهورترین نویسندگان و شاعران فارسی‌‌زبان در کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و تاجیکستان و نیز شاعران و نویسندگان ترک، معرفی شده‌اند و مقالات

نسبتاً جامعی دربارۀ زندگی و آثار آنان در این مجلّد درج شده است.

سال انتشار مجلّدات پیشین دانشنامۀ زبان و ادب فارسی بدین قرار بوده است:

جلد اوّل (شامل مقالات آب تا برزویۀ طبیب): ۱۳۸۴؛

جلد دوم (شامل مقالات برندق خجندی تاحیرتی تونی): ۱۳۸۶؛

جلد سوم (شامل مقالات خارزنجی تا سنایی غزنوی): ۱۳۸۸؛

جلد چهارم (شامل مقالات سندبادنامه تا فردوسی): ۱۳۹۱؛

جلد پنجم (شامل مقالات فردوسی ثانی تا مسرور طالقانی): ۱۳۹۳؛

جلد ششم (شامل مقالات مسعود، محمّد تا یونس): ۱۳۹۵.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی