اعلام فراخوان همایش «نسخ خطی فارسی به مثابۀ میراث جهانی»

میراث مکتوب - از سلسله همایش های نقد متون تاریخی، همایش «نسخ خطی فارسی به مثابۀ میراث جهانی» برگزار می شود.

محورهای همایش به شرح زیر است:

بایسته های احیای نسخ

مباحث نظری و مفهومی تصحیح نسخ

سیر تکوین و تحول روش های تصحیح نسخ

بررسی انتقادی شیوه های تصحیح نسخ

سنت های علمی مصححان

بررسی انتقادی متن های تصحیح شده

دانش و آموزش تصحیح نسخ

آخرین فرصت برای ارسال مقاله 15 تیر 1397 است و همایش شهریورماه سال جاری برگزار می شود.

این همایش به کوشش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را به نشانی الکترونیک cht@ihcs.ac.ir  ارسال کنند.