گزارش تصویری دومین روز همایش میراث علمی شاهرود. بسطام. خرقان

دومین روز همایش میراث علمی شاهرود. بسطام. خرقان 31 خرداد برگزار شد. در این همایش از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به عنوان یکی از مؤسسات مشارکت کننده تقدیر به عمل آمد.

برج کاشانۀ بسطام برج کاشانۀ بسطام
مجید پازوکی - دبیر اجرایی همایش مجید پازوکی - دبیر اجرایی همایش
اجرای شهرام ناظری در برج کاشانۀ بسطام اجرای شهرام ناظری در برج کاشانۀ بسطام
تقدیر از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در همایش شاهرود. بسطام. خرقان تقدیر از مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در همایش شاهرود. بسطام. خرقان