انتشار جلد 14 فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم

میراث مکتوب - جلد 14 فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی قم که به معرفی پانصد نسخۀ موجود در مرکز احیاء میراث اسلامی قم پرداخته به کوشش سید احمد حسینی اشکوری منتشر شد.

در این فهرست نسخه های شماره 6001 تا 6500 مرکز احیاء معرفی شده که در آن چند نسخه کهن و چند عنوان کتاب منحصر بفرد و کمیاب دیده می شود.

بنا به نوشته استاد حافظیان بابلی در کانال تلگرامی خود: مجموعه ای شامل حدود 60 اجازه نقل حدیث از علمای بزرگ شیعه که محمدباقر بن زین العابدین موسوی خوانساری در 1248 ق این مجموعه نفیس را در 98 برگ به خط خود گردآورده است، نیز در این فهرست به چشم می خورد.

منبع: بساتین