همایش نقش مطبوعات علمی در پیشبرد دانش ایران: از قاجار تاکنون (از حدود 1280 تا 1397 شمسی)

میراث مکتوب - همایش نقش مطبوعات علمی در پیشبرد دانش ایران: از قاجار تاکنون (از حدود 1280 تا 1397 شمسی) دوشنبه 11 تیرماه 1397 برگزار می شود.

بخش نخست این سخنرانی ساعت 15 آغاز می شود:

سخنرانان این همایش به شرح زیر است:

«مرکز نشر دانشگاهی» و اهتمام در انتشار مجلات علمی/ نصرالله جوادی

گزارشی کوتاه از قدیمی ترین و مهم ترین مجلات کشاورزی ایران/ محمدحسن ابریشمی

نُه سال با «دانشمند»/ علی میرزایی

پرویز شهریاری و غلامحسین صدری افشار: پیشگامان نشریات علمی در ایران/ محمد باقری

عناوین سخنرانی بخش دوم که از ساعت 17 آغاز می کند به این شرح است:

ترویج دانش یا ترویج علم/ رضا منصوری

علمی نویسی مطبوعات در روزگار قاجار/ سید فرید قاسمی

ارتباطات عمومی علم در ایران: مطالعۀ ترکیبی نقش مجله های علمی – عمومی در بهبود فهم عامه از علم در دورۀ زمانی 1280 تا 1390 شمسی/ سیده زهرا اجاق

مجله ها و گاهنامه های منتشرشده در قلمرو تاریخ علوم و فنون دورۀ اسلامی در ایران/ یونس کرامتی

گزارشی آماری از مجلات علمی فارسی زبان (از حدود 1280 تا 1397 ش)/ مهران آشوری

نمایشگاه های جنبی

نمایشگاه نشریات علمی فارسی زبان و منتشر شده در ایران (از قاجار تاکنون)

نمایشگاه نقاشی ها و طراحی ها لامبرت مولیتور بلژیکی از ایران در اوایل سدۀ بیستم (از گنجینۀ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران)