نگره در گام چهل و سوم

میراث مکتوب - «فصلنامه نگره» دوره 12، شماره 43، پاییز 1396 منتشر شد.

مجله علمی پژوهشی نگره، در همه زمینه هنرهای تجسمی و در حوزه ایران اسلامی اقدام به انتشار مقالات می نماید و هدف آن فراهم نمودن زمینه مناسب در جهت انتشار آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران کشور می باشد.

فهرست مقالات این شماره به قرار زیر است:

بررسی نسخۀ مصور شاهنشاهنامه موجود در کتابخانۀ مجلس و شناسایی تصویرگر آن/ مهدی لونی؛ پرویز اقبالی

نمادهای جانوری فرّه در هنر ساسانی/ غزاله ایرانی ارباطی؛ محمد خزایی

مکان‌یابی تولید سفال‌های دوره اسلامی گنجینه نارنجستان قوام شیراز با تطبیق نمونه‌های مشابه (نمونه موردی: 10 سفال)/ ساره بهمنی؛ ابوالقاسم دادور؛ صمد سامانیان

الگوهای ساختاری اسلیمی‌های ابری- ماری در جلدهای دورۀ صفوی/ الهام شش بلوکی؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ بهاره تقوی نژاد

تفسیر شمایل‌شناسانه‌ی نگاره‌ی «بهرام گور و آزاده در شگارگاه» در شاهنامه‌های آل اینجو (725-758ه.ق) بر مبنای آرای پانوفسکی/ معصومه عباچی؛ اصغر فهیمی‌فر

بررسی تطبیقی نگارگری مکتب شیراز و عناصر باغ ایرانی در دورۀ تیموری و صفوی/ مجتبی انصاری؛ مهشاد نامی

مقایسۀ شیوۀ جعفر تبریزی، میرعماد حسنی و محمدرضا کلهر در قالب کتابت نستعلیق/ سیدسعید حسینی؛ احمد نادعلیان

بررسی ترسیمات پیکرنما مضامین اُخروی در هنر اسلامی ایران/ نجیبه رحمانی؛ فتانه محمودی؛ همایون حاج محمدحسینی

رمزگشایی خط معقلی در دو نگاره گردان ِچهارعلی(ع) مدرسه نیم‌آورد اصفهان، و شش‌علی(ع) مسجدجامع یزد/ اصغر جوانی؛ مریم قاسمی سیچانی؛ امیرحسین چیت ساریان؛ بهمن فیزابی

آسیب‌شناسی و بررسی ساختار گرافیکی فونت «مولا» بر اساس خط کوفی کهن/ معصومه هادی همراه؛ عبدالرضا چارئی

منبع: بساتین