درگذشت کتابشناس برجسته ترک

میراث مکتوب - رحمت خدا بر او باد. بدون تردید پروفسور فؤاد سزگین یکی از شاخص ترین کتابشناسان معاصر به شمار می آید.

به تعبیر برخی از دوستان او ایرج افشار ترکها بود. انتشار کهنه چاپ های بسیار مهم و چاپ نسخه برگردان متون علمی و تاریخی و ... و تأسیس بزرگترین موزه تمدن اسلامی در فرانکفورت و استانبول از کارهای ماندگار اوست. با میراث مکتوب چندین بار کتاب مبادله نمود و یادگارهایی از آثار او را موجود داریم اما تقریبا تمام کتابهایش در کتابخانه مرکز دایرة المعارف بزرگ نگهداری می شود. با زبان فارسی اندکی آشنایی داشت و در باره تاریخ علم برای ایشان یک سخنرانی ترتیب دادیم که درباره آلات نجومی با زبان فارسی نامفهوم سخن گفتند و این به خاطر اعتماد به نفس بالایی بود که داشت. 5جلد فهرست موزه آثار علمی او که در فرانکفورت است که مشتمل است بر ابزار و آلات نجومی و مکانیک و ساعت های آبی و ..... به انگلیسی و فرانسه چاپ شده. در اتاقش تصاویری از سلاطین و حکام عرب را نصب کرده که گویا اسپانسرهای اصلی موسسه تحقیقات میراث اسلامی او هستند.

در تاریخ علوم عربی از منابع ایرانی و شیعی کمتر استفاده کرده و زمانی دکتر پرویز اذکایی در صدد بود نواقص کار او را تکمیل کند. آقای رحیمی ریسه چهار جلد کتب تاریخ علوم ایشان را به فارسی چاپ کرد و بابت همین چاپ هم برنده جایزه جهانی کتاب سال شد. به هر روی شخصیتی بی نظیر بود و بعید است در طی نسلهای آینده افرادی چون او و ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه و... مجال ظهور و بروز پیدا کنند. میراث مکتوب درگذشت این عالم و محقق تاریخ علم را به جامعه علمی تسلیت می گوید.