بررسی کتاب «سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان»

میراث مکتوب - کتاب «سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان» در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب معرفی و بررسی می‌شود.

این نشست با حضور مریم سعیدی، پروانه معاذاللهی (نویسندگان مشترک کتاب) و حسن هاشمی‌میناباد برگزار می‌شود.

برخلاف تاریخ ادبیات فارسی تاریخ ترجمه در ایران کم‌تر به شکلی نظام‌مند بررسی شده است و غالب آثار مربوط به این حوزه به سنت ترجمه در ایرانِ عصر عباسیان صفویان و قاجار اختصاص یافته‌اند. اثر حاضر با هدف روشن‌‌کردن سنت ترجمه و سیر تحول آن درایرانِ عصر ایلخانان و تیموریان از مفاهیم «میدان» «عادت‌واره» و «سرمایه» که پییر بوردیو در «نظریه‌ی عمل» معرفی کرده است بهره جسته و در قالب سه فصل به شرح پدیده‌ی ترجمه و چگونگی آثار ترجمه شده در این سلسله‌ها پرداخته است.

این اثر به «دیرینه‌شناسی ترجمه» و «نقد تاریخی» آن در سده‌های هفتم هشتم و نهم هجری قمری اکتفا نکرده بلکه با توجه به بستر اجتماعی فرهنگی و سیاسی این مقطع تاریخی درصدد تفسیر رابطه‌ ترجمه به تحولات اجتماعی این دوره‌ها برآمده است. در این راستا ترجمه به عنوان کنشی اجتماعی که تا حد زیادی بر‌ساخته‌ی مناسبات قدرت و شبکه‌های حمایتی حاصل از آن بوده است معرفی می‌شود و نقش آن در تحولات فرهنگی و اجتماعی این سده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معرفی و بررسی کتاب «سنت ترجمه در عصر ایلخانان و تیموریان» سه‌شنبه 12 تیر ساعت 15 تا 17 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می‌شود.