مجموعه اشعار شاه زين‌العباد بيرمی

میراث مکتوب - کتاب حاضر، اشعار «شاه زین العباد بیرمی» متخلص به «عابد»، شاعر و عارف سدۀ هشتم و نهم هجری، است. از میان متون تاریخی و رجالی فارسی نخستین بار در تذكرۀ رياض العارفین» نوشته رضاقلی خان هدایت، از او یاد شده است.

 

هدایت دربارۀ او می نویسد: «سید از علماء و عرفای زمان خود بوده و به شاه زنده شهرت نموده. کرامات از وی نقل کرده اند. مزارش در آن دیار در کمال اشتهار است.  در حسب و نسب آن جناب تذکره نوشته اند. دیوانی نیز دارد. زیاده بر این از حالش معلوم نگردیده است».

او که مدتی از عمر خود را تبریز گذرانده، در اشعارش تحت تأثیر شخصیت شمس تبریزی بوده و گفته ما زاده شمسيم نه زایندۀ تبریز». محتوای اشعار و مضامین سفینه روح الله نشان از مشرب زاهدانه و صوفیانه «شاه زین العباد بیرمی» دارد. او نسبت به شمس تبریزی به عنوان یکی از عرفای بزرگ احترام بسیاری قائل شده و خود را با لقب «شمس» ياد نموده است. سرگذشت شاعر و یافتن نسخه آن، بسیار پر فراز و نشیب و خواندنی است.

سفينه روح‌الله، مجموعه ای از اشعار شاه زين‌العباد بيرمی، پژوهش: محمدباقر وثوقی ، تهران، نگارستان انديشه، ۳۳۰ صفحه، قطع: وزيری،250000 ریال، 1397.