هفتمین همایش ملی نقد و نطریۀ ادبی

میراث مکتوب - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و انجمن نقد ادبی ایران با همکاری انجمن زبان و ادبیات فارسی هفتمین همایش ملی نقد و نظریۀ ادبی را با محوریت بومی سازی نقد و نظریۀ ادبی برگزار می کند.

معرفی همایش

همایش نقد و نظریه  ادبی یکی از همایش های علمی مهم و اثرگذار در حوزۀ پژوهش های میان رشته ای است که هرسال با محوریت علمی انجمن نقد ادبی ایران و با مشارکت یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود و در سال 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) –که یکی از قدیم ترین دانشگاه های جامع کشور است- این افتخار را دارد تا با توجه به ظرفیت های علمی و همکاری مدیریت دانشگاه، استادان و دانشجویان خود به منظور آشنایی محققان، استادان و دانشجویان سراسر کشور با دانشگاه و فعالیت های علمی آن و زمینه سازی برای همگرایی، تبادل افکار و بسترسازی برای معرفی آخرین پژوهش های علمی در حوزۀ نقد و نظریۀ ادبی و تلاش برای بومی سازی نقد و نظریۀ ادبی در متون ادب فارسی، میزبان برگزاری این همایش شکوهمند علمی باشد با این ویژگی که گردهمایی امسال بر محور بومی گرایی و بومی سازی نقد و نظریه های ادبی تأکید دارد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

محورهای ویژۀ همایش

تعلیق و بومی سازی نظریه های ادبی در متون ادب فارسی

آسیب شناسی نقد و نظریۀ ادبی در ایران

نظریه پردازی بومی و سنتی

محورهای همایش:
رویکردهای  ساختارگرا و پساساختارگرا
رویکردهای جامعه شناسانه
رویکردهای روایت شناختی
رویکردهای  فمینیستی
رویکردهای  نشانه شناختی
رویکردهای روان شناسانه
نظریه های تاریخی و فرهنگی
نظریه های بین رشته ای
نظریه های ادبیات تطبیقی
نظریه های ادبیات عامه
نظریه های ادبیات کودک
آسیب شناسی نقد و نظریه

مهلت ارسال مقاله به این همایش تا دهم آبان ماه سال جاری است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش اینجا را مشاهده کنید.