روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار

میراث مکتوب - کتاب حاضر که برای نخستین بار انتشار می یابد مجلدی دیگر است از خاطرات روزانۀ مهم ترین پادشاه قاجار، ناصرالدین شاه که از رجب 1284 ق، تا صفر 1287 ق را دربرمی گیرد.

ناصرالدین شاه از دوران نوجوانی، به ثبت وقایع روزانۀ خود اقدام ورزیده است و علاوه بر ثبت مطالب روزانه، به هنرهای تزیینی همچون نقاشی ، خوشنویسی، شعر و هنر عکاسی علاقه ای وافر داشته و در هر کدام از این رشته ها به حد کمال رسیده است. اما شاید بتوان گفت مهم ترین هنر او، همین وقایع یومیه بوده که به این وسیله یکی از غنی ترین منابع جهت بررسی وقایع و حوادث آن عصر را در اختیار نسل بعد از خود قرار داده است.

ساده نویسی و سبک صریح و صمیمانه در نوشته های او و عدم تأکید بر لفاظی و عبارت پردازی و همچنین تبعیت نکردن از نثر معمول و متداول زمانه – یعنی همان نثر مصنوع و پرتکلفی که آداب و سنن منشیانه درباری آن را شکل داده بود – از دلایل مهم استقبال خوانندگان از روزنامه های خاطرات ناصرالدین شاه است.

در این کتاب علاوه بر شرح کاملی ا سفرنامه های قم، لار، کجور و گیلان به قلم شخص ناصرالدین شاه ، شرح وقایع روزانه از قبیل عزل و نصب های دولتی، موضوعات مروبوط به شکار و تفرج در مناطق اطراف طهران، گزارشات اقلیمی و غیره آمده است. طبعاً از خلال این گزارش ها اطلاعات ناب و دست اولی در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

در تصحیح متن حاضر، روش معمول و رایجی که در تصحیح این گونه متون رعایت می شود، مورد نظر قرار گرفته است. متن اصلی فاقد علائم سجاوندی و عدوم رعایت قواعد پاراگراف بندی بوده است که در بازنویسی، کلیۀ این موارد رعایت گردیده است.

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار (از رجب 1284  تا صفر 1287 ق)، به کوشش: مجید عبد امین، تهران، بنیاد موقوفات افشار با همکاری نشر سخن، 642 صفحه، قطع: وزیری، 1397.