سیرالعباد سنایی و کمال‌نامه‌ خواجو

میراث مکتوب - سی‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ سنایی با عنوان «سیرالعباد سنایی و کمال‌نامه‌ی خواجو» به بحث و بررسی شباهت‌ها و اختلافات این دو اثر اختصاص دارد.

«سیرالعباد» یکی از رمزآلودترین و پرمحتواترین آثار سنایی است. سنایی در این اثر گویی خوابی می‌بیند که در آن آرزوهای او مبنی بر توفیق انسان در پیمودن مراحل تعالی و کمال تحقق می‌یابد و فرد معنای رهایی و آزادگی را تجربه می‌کند.

حدود دو قرن پس از او، خواجو در کرمان، «کمال‌نامه» را می‌سراید. خواجه نیز در این اثر گویی خوابی می‌بیند و در آن تلاش انسان را برای پیوستن به رهایی و آزادگی به تصویر می‌کشد. این دو اثر بزرگ ادب فارسی در مقایسه با یکدیگر، تشابهات و اختلافاتی دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند راهگشای مخاطبان امروزشان باشد.

سی‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی با عنوان «سیرالعباد سنایی و کمال‌نامه‌ی خواجو» به بحث و بررسی شباهت‌ها و اختلافات این دو اثر اختصاص دارد که در روز چهارشنبه دوم مرداد ساعت ۱۶:۳۰ با سخنرانی دکتر فاطمه کهن، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.