فراخوان چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم پایه در پرتو اندیشه اسلامی با تأکید بر علوم ریاضی

میراث مکتوب - فراخوان چهارمین همایش سراسری رشد و تحول علوم پایه در پرتو اندیشه اسلامی با تاکید بر علوم ریاضی منتشر شد.

محورهای همایش به شرح زیر است: 
مکاتب فلسفه ریاضیات قدیم و جدید و نقد آنها
نقش و جایگاه فلسفه اسلامی در تحول علوم ریاضی
ریاضیات دوره اسلامی و مبانی ریاضیات تمدن اسلامی
تاریخ تحلیلی فلسفه ریاضیات در اندیشه اسلامی
فلسفه نظریه های احتمال، بازی، کوانتم و آشوب
نقش متقابل علوم ریاضی با هستی شناسی و معرفت شناسی
تاثیر فلسفه اسلامی و ریاضیدانان مسلمان در گذشته، حال و آینده علوم ریاضی
فلسفه آموزش ریاضیات و سازگاری آن با تعلیم و تربیت اسلامی
نقش ریاضیات در نجوم،هنر، معماری اسلامی و سایر علوم و فن آوری ها
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 مهر 1397
تاریخ برگزاری همایش: 30 آبان 1397

تلفن تماس دبیرخانه: 77105122-021
آدرس دبیرخانه: تهران- بزرگراه شهید بابایی- دانشگاه جامع امام حسین (ع) - موقعیت امام صادق (ع)- دانشكده و پژوهشكده علوم پایه
محل برگزاری: تهران - دانشگاه جامع امام حسین (ع)
برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش اینجا را مشاهده کنید.