دولت و جامعه در دوره عثمانی

میراث مکتوب - دورۀ دوجلدی دولت و جامعه در دورۀ عثمانی به پیشنهاد دکتر اکمل الدین احسان اوغلو رئیس پیشین مرکز تحقیقات تاریخ و هنر و فرهنگ اسلامی ایرسیکا و با پشتیبانی و پیگیری دکتر خالد ارن رئیس کنونی آن زیر نظر دکتر غلامعلی حداد عادل به زبان فارسی توسط کتاب مرجع به چاپ رسیده است.

جلد نخست به بررسی تاریخ سازمان سیاسی و اداری و نظامی در هر دورۀ کهن و نوین دولت عثمانی همچنین ساختارهای حقوقی و اجتماعی و اقتصادی آن می پردازد.

در بررسی تاریخ تجدد در ایران نقش و جایگاه امپراتوری عثمانی در دو سدۀ اخیر و تأثیرپذیری روشنفکران ایران از آن انکارناپذیر است؛ چنانکه تأثیر استانبول و قفقاز بر مشروطیت هراندازه که استانبول مورد توجه تجددگرایان بود، عتبات عالیات نیز که بخش دیگری از قلمرو عثمانی بود کانون توجه مردم دیندار ایران و عالمان دین محسوب می شد.

جلد دوم فرهنگ و تمدن این امپراتوری تأثیرگذار را در چهار بخش اصلی و دوازده بخش فرعی معرفی می کند . 1 – زبان و ادبیات، 2 – دین و تفکر – 3 – نهادهای علمی و تربیتی و در مجموع مباحث مرتبط به دانش. 4 – تاریخ هنر و معماری با مطالعۀ ممتاز هنرهای خطاطی تذهیب موسیقی.

کاتبی، علی، دولت و جامعه در دوره عثمانی؛ جلد نخست: تاريخ، جلد دوم: فرهنگ و تمدن، تهران، کتاب مرجع، 2060 صفحه، قطع: رحلی، 2900000 ریال، 1397.