نگرش تاريخی در فرهنگ های ديرين خاور نزدیک

میراث مکتوب - گذشته نگری انسان ها و تصوری که از رویدادهای گذشتگان و میراث گذشته داشته اند به اندازۀ تاریخ بشر قدمت دارد. گذشته در هر شکل ممکن، در همۀ دوران تاریخی برای انسان های هر عصر حامل نظام ارزشی و معنایی بوده که در قالب متون و نشانه های فرهنگی در ذهنیت نسل بعدی بازتاب یافته است. این تأیثرگذاری از منظرهای گوناکون دینی، سیاسی و فرهنگی قابل بررسی تاریخی می باشد.

 

کتاب مفهوم تارسیخ در مشرق زمین در واقع یک واکاوی ژؤرف پیرامون مفهوم تاریخ در فرهنگ های گوناگون شرق از جمله فرهنگ مسلمانان صدر اسلام، آباء صدر مسیحیت، یهود (بنی اسرائیل)، مصر باستان، بین النهرین، ایران باستان، شرق دورۀ یونان مداری و ... است که نگرش تاریخی این اقوام کهن را مورد بررسی مورخانه قرار می دهد. تصور انسان ها از گذشته که بتوان نام تاریخ بر آن نهاد، مستلزم درک دلالت گذشته و شیوۀ روایت مندی تاریخ برای انسان های هر عصر است: گذشته چگونه و به چه صورتی برای نسل بعد روایت می شده است؟ انسان ها چه درکی از گذشته خویش داشته اند و چه محوری از گذشته را به روایت کشیده اند؟ آیا روایت مندی شان از نوع منتقدانه و آگاهی بخش بوده و یا صرفاً به شکل انتقال منفعلانه و ارتجاعی بوده و تهی از تفکر تاریخی، گذشته، حال و آینده را به هم مرتبط می ساخته است.

مفهوم تاريخ در مشرق زمين؛ نگرش تاريخی در فرهنگ های ديرين خاور نزدیک، زير نظر رابرت سي دانتن، مترجم: عیسی عبدی، تهران، فرهامه، 385 صفحه، قطع: رقعی، بها: 400000 ریال، 1397.