سرایندۀ طریق‌التحقیق کیست؟

میراث مکتوب - سی‌وسومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سنایی با عنوان «سرایندۀ طریق‌التحقیق کیست؟» با سخنرانی دکتر غلامرضا دهبد در روز چهارشنبه دهم مرداد ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.
در این درس‌گفتار، توضیح داده می‌شود که چگونه پس از این‌که سال‌ها طریق‌التحقیق سروده‌ی سنایی شمرده می‌شد، برخی از پژوهندگان و ادبیات‌شناسان درباره‌ی انتساب آن به سنایی شک کردند و بو اوتاس، پژوهشگر نامدار سوئدی، ضمن تصحیح انتقادی و عالمانه، دلایل روشنی را برای این که این اثر نمی تواند از آن سنایی باشد ارائه کرد.
کار بو اوتاس سه ارزش را دربرگرفت: متن انتقادی و سنجیده‌ی طریق‌التحقیق را فراهم و منتشر کرد. با پژوهش خود نکته‌ای را در تاریخ ادبیات ما و نیز کارنامه‌ی سنایی روشن کرد. شیوه و روش او برای شناخت سراینده واقعی این اثر برای جامعه‌‌شناسی ما و پژوهش‌های ادبی راهگشا و آموزنده بود
.