کشکول در گام نهم

میراث مکتوب - نهمین شماره کشکول، فصلنامۀ تخصصی اسناد و نسخه های خطی مناطق کردنشین در بهار 1397 منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره به قرار زیر است:

1- پژوهشهای نسخه شناسی

فهرست توصیفی نسخه های کردی در سنت پترزبورگ/ شلیر ابراهیم شریفی

گنجینۀ خطی روستای سرچاوۀ سقز/ لقمان نادرپور

سید عبدالله بلبری و نخستن اثر کردی در فقه شافعی/ سید سعید حسینی

دوزینه وه یبه رهه میکی تازه ی وه فایی/ ئه مجه د ئیام

کونترین ده ستخه تی شیعره کانی بینسارانی/ ئه نوه ر سولتانی

2- پژوهشهای سند شناسی

چشم اندازی به سنقر و کلیائی از دریچۀ دفترچه ای تاریخی/ عبدالله صمدی

فتوای ملا خلیل گورو مه ری/ محمد احمدیان

گزارش سیل مهاباد/ مخبر مخصوص ادارۀ رضائیه

کورته میژوو و چه ند به لگه یه کی بنه ماله ی «تیختیاره ددینی»ی بانه/ ماجید ئیمام

3- پژوهشهای باستان شناسی

پل سلطان بوکان: یادگاری از معماری دورۀ صفویه/ اسماعیل سلیمی

بیچاره تاریخ!/ سید محمد صمدی

4- تاریخ محلی

سلسله بنوعناز کرد/ مسعود گلزاری

نگاهی به تاریخ و جغرافیای روستای سماق ورمزان/ لیلا کرمی ورمزانی

5- ادبیات شفاهی

گنجینه گرانبهای ادبیات کرد/ محمد قاضی

6- نقد و بررسی کتاب

شیخ باباسعید برزنجی در میانۀ گمانها و شایعات/ ناصر علیار

تاملی بر ترجمۀ نسخه ای خطی/ محمد عبدلی

7- دیوان کشکول

جه قای بی سوودم/ سه ید محه مه د سادق سه فاخانه

سه فه ر به ر/ مه لا حه مدوونی سلیمانی

8- تازه ها و نکته ها

وجه تسمیه مردوخ/ حبیب الله امام مردوخ

به لگه کانی ئه ورامان/ بیهروز چه مه ن ئارا

9- آلبوم کشکول

اجرای آوازهای محلی کردی بجنورد در سومین جشن طوس

کلاس پیکار با بیسوادی در یکی از روستاهای مناطق کردنشین

امیرلشکر شمال غرب، احمد امیراحمدی مقابل خانۀ سمکو

نمای دوری از دیوار سد مهاباد

عکس هوایی زندان سلیمان

مدرسه فیصلیه در سلیمانیه

تصویری قدیمی از شهر موش در ترکیه

اصلاحیه زیرنویس عکس شیخ محمود برزنجی