«قند پارسی» در دهلی نو

 میراث مکتوب - قند پارسی، فصلنامه فرهنگ، زبان و ادب فارسی (شمارۀ 78 – 75، بهار – زمستان 1396 ه.ش) توسط مرکز تحقیقات فارسی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از قند پارسی به شرح زیر است:

آرای تذکره‌نویسان درباره شوکت بخارایی/ دکتر باقر حسین شاه

بررسی انتقادی سیمای پادشاه جهانگیر در کتاب «مجالس جهانگیری»/ شاهد عالم

تشبیهات و استعارات از حیث زیورات ادبی در شعر اقبال/ دکتر ثنا خان

چند نکته درباره کلیم کاشانی/ دکتر سیّد محمّد یونس جعفری

خاموش کریری حیات و فکر و فن/ دکتر محمّد الطاف بت

خدمات ادبی و اجتماعی بابا فریدالدین مسعود گنج شکر دهلوی در شبه‌قارّه هند/ محمّد افضل

خدمات سلسله چشتیه به زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره هند/ دکتر عتیق الرحمن

خواجه عزیزالدین عزیز لکهنوی خاتم شعر فارسی در هند/ دکتر محمّد ارشد القادری

سعدی بیهار، محمّدعلی حبیب نصر و غزلیات او/ دکتر محمّد صادق حسین

سهم عادل شاهیان در گسترش زبان و فرهنگ فارسی/ محمّد صادق خان

سیری در سبک شعر و نثر آنندرام مخلص/ سیّد حسن سردارد

عقل کلّی از دیدگاه مولانا/ دکتر محمّد عابد حسین

علاقه‌مندی مولانا ابوالکلام آزاد به زبان و ادبیات فارسی/ دکتر محمّد عابد حسین

علم نجوم در عهد اکبرشاه و معرفی طلسمات/ پروفسور سیده بلقیس فاطمه حسینی

فردوسی در نظر تذکره و تاریخ‌نویسان/ دکتر زرینه خان

معرّفی تاریخ بیجاپور یا بساتین‌السلاطین میرزا ابراهیم زبیری/ دکتر مصطفی اطهر

معرّفی کتابی مهم از علی سردار جعفری به نام اقبال‌شناسی در زبان اردو/ پروفسور علیم اشرف خان

معرّفی کلیات فارسی شبلی نعمانی/ دکتر محمّد امین عامر

معرّفی یک نسخه خطّی مجموعه قصاید در کتابخانه مرکزی دانشگاه هندویی بنارس/ پروفسور سیّد حسن عبّاس

مقایسه شرح حال نساءالعارفات در نفحات‌الانس و سفینه‌الاولیاء/ محمّد ابراهیم وانی

نسخه‌ها و چاپ اشعار محتشم کاشانی در شبه‌قاره/ دکتر عارف نوشاهی

نقش تاریخ‌نامه‌های فارسی هند در تجسّم دستاوردهای تاریخی «شاهراه ابریشم» در قرن پانزدهم/ پروفسور ضمیره غفّاراوا

نگاهی به زندگینامه و سهم خدابخش خان در گسترش زبان و ادبیات فارسی در هند/ دکتر سیّد غلام نبی احمد

نگاهی به احوال و آثار مولانا غیاث‌الدین عزت رامپوری/ دکتر عمر کمال‌الدین کاکوروی

نگاهی منتقدانه بر تذکرة «حدیقه هندی» تألیف بَهگوان‌داس هندی/ دکتر سیّد نقی عبّاس (کیفی)

کلک شیرین کار

زندگی نامۀ خودنوشت خوشنویس معاصر محمد احرار هندی

معرفی تازه های نشر

تاریخ فیروزشاهی: ضیاءالدین برنی/ محمدصادق خان

پربال های خیال

زبان فرزانگی/ غلامعلی حداد عادل

جغرافیای معنوی ما/ قهار عاصی

یادگار مادر/ نورالحق صبا

در ستایش زبان شورانگیز پارسی/ قنبرعلی تابش

در همبستگی فارسی زبانان جهان/ نجیب بارور

با زبان پارسی/ ناصر بادیکانی (ناصح)

آریائیان در هند و ایران/ احسان شکراللهی

رایت سخن/ پرفسور سیده بلقیس فاطمه  حسینی

ای ایران/ دکتر عزیز مهدی

مشق دل/ مهدی باقرخان

تقدیم به حضرت ابوالمعانی/ دکتر نقی عباس کیفی

چند رباعی/ حسن مهدی جعفری

ترجمۀ غزلی از امام خمینی (ره)/ احمدعلی برقی اعظمی

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات فارسی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو

مدیرمسئول، سردبیر و ویراستار: احسان الله شکراللهی

مدیر اجرایی: دکتر علی رضاخان