فراخوان مقاله اولین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران

میراث مکتوب - فراخوان مقاله اولین همایش ملی مطالعات نام‌شناسی ایران توسط  انجمن­ زبان­شناسی ایران اعلام شد

محورهای همایش به شرح زیر است:

مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی خرد ‌(آواشناسی، واج­شناسی، صرف، معناشناسی، تحلیل گفتمان)

 مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی

 مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی- شناختی

 مطالعات نام‌شناختی و زبان‌های باستانی

 مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی اجتماعی- ادبی

مطالعات نام‌شناختی­، رسانه‌ها، فناوری و شبکه‌های اجتماعی

 مطالعات نام‌شناختی و زبان‌شناسی جغرافیایی

انجمن­ این همایش توسط انجمن زبان­شناسی ایران با همکاری پژوهشکده زبان­شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نشر نویسه پارسی برگزار می شود.
مهلت ارسال مقالات: 20 مهر 1397
این همایش 17 بهمن 1397 برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا را مشاهده کنید.