شمارۀ 127 فصلنامۀ علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران

میراث مکتوب - شماره 37 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران (بهار 1397) شماره پیاپی 127 به مدیرمسئولی دانشگاه الزهرا (س) منتشر شد.

فهرست عناوین این شماره از فصلنامۀ علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران به شرح زیر است:

رابطه‌ی دو خاندان کُردی «وکیل» و «اردلان» در سال‌های 1193 تا 1217ق/ جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری؛ الهام امیدی فرد

اردشیر بابکان و خدابانو آناهیتا/ شهرام جلیلیان

بررسی جنسیت و پایگاه اجتماعی نویسندگان در نشریه عالم نسوان/ زرین شریفیان پور؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی

بررسی کهن‌الگوها در حوزه تمدنی هلیل‌رود بر پایه نظریه یونگ/ رضا صحت منش؛ یوسف فاریابی؛ معصومه برسم

زمینه‌های تداوم خاصه سازی درعهد شاه عباس دوم صفوی/ مریم عابدینی مغانکی

انجمن ایالتی تبریز، تغییرِ الگوی مدیریت شهری/ عباس قدیمی؛ مرتضی شهسواری

کاربرد اصطلاحات مالی در نظام دیوانی عصر صفویه/ جواد موسوی دالینی؛ لیدا مودت؛ اکبر حکیمی پور