فراخوان دومین همایش ملی زبان ، زبان‌شناسی و ادبیات

میراث مکتوب - فراخوان دومین همایش ملی زبان ، زبان‌شناسی و ادبیات اعلام شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

 زبان‌شناسی نظری
 زبان‌شناسی کاربردی
زبان و ادبیات فارسی
 زبان و ادبیات انگلیسی
 زبان و ادبیات عربی
و - مطالعات ترجمه

برگزار كنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
با همکاری نشر نویسه پارسی
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 شهریور 1397
تاریخ برگزاری همایش: 22 آذر 1397

سایت همایش lll.kiau.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: از ساعت 10 تا 12 - 02634182479
محل برگزاری: کرج - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج