انتشار شماره 90 میراث شهاب

میراث مکتوبشمارۀ جدید میراث شهاب، فصلنامۀ تخصصی کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی در سرفصلهایی چون مقالات، کتابشناسی، معرفی کتاب، تصحیح متون، نسخه شناسی و قم پژوهی منتشر شد.

فهرست مقالات این شماره به قرار زیر است:

ملاحظاتی در باب تصحیح کتاب الفهرست ابن ندیم/ محمدکاظم رحمتی

نگاهی نو به رساله «عله خلق الکافر» شیخ حر عاملی/ عبدالهادی سجاد محمودی

تبیین آثار علمی شیخ العراقین و بررسی صحت انتساب آنها به مولف/ علی قنبریان

گزیده کتابشناسی نهضت تنباکو/ محسن صادقی

نگاهی کوتاه به کتاب «موسوعه العلامه المرعشی»/ ناصرالدین انصاری قمی

تعریف العلوم الادبیه/ مهدی بای

رساله در بیان حدیث «یملاً الارض قسطا وعدلا...»/ احمد رنجبری حیدرباغی

دستنویسی کهن از دیوان همام الدین تبریزی/ علی حیدری یساولی

تاریخچه باغ زنبیل آباد (سالاریه) قم/ سید محسن محسنی

تصویر روی جلد کتاب الارشاد از شیخ مفید به سال 565 به خط حسن بن محمد جاسبی هرازکانی است که از نفیس ترین و کهن ترین نسخه های موجود است و از سوی سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

منبع: بساتین